1.
Porto Ucha, AS, Vázquez Ramil, R. Innovacións republicanas na educación popular: as misións pedagóxicas. Análise dunha experiencia, con referencias a Galicia. Ie [Internet]. 2013Nov.12 [cited 2024May25];. Available from: https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/1234