Porto Ucha, , A. S. “Innovacións Na formación Inicial E Continua Dos Mestres E Mestras En Galicia No Prmeiro Terzo Do século XX. A Atención á educación Especial”. Innovación Educativa, no. 21, Apr. 2012, https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/38.