Costa Rico, , A. “O ICE Da USC (Cursos 1991-92 a 1993-94). Arelas, propósitos, Realidades E Consecuencias”. Innovación Educativa, no. 25, Dec. 2015, doi:10.15304/ie.25.3008.