García Antelo, , B., and M. del R. Castro González,. “Iniciativas De educación Para a Igualdade Na administración Local: Unha análise Dos Plans De Igualdade Municipais”. Innovación Educativa, no. 26, Dec. 2016, doi:10.15304/ie.26.3007.