López Pardo, , A., and F. X. Candia Durán,. “A Loita Pola educación No Rural Galego: Unha Teima Que Non Acouga. Apuntamentos Para Unha Historia Do período 1975-2014”. Innovación Educativa, no. 24, Dec. 2014, doi:10.15304/ie.24.2218.