Costa Rico, , A. “Escolas En Contornas Rurais En Galicia: Horizonte difícil / Horizonte Posible”. Innovación Educativa, no. 24, Dec. 2014, doi:10.15304/ie.24.2154.