Porto Ucha, , A. S., and R. Vázquez Ramil,. “Innovacións Republicanas Na educación Popular: As misións pedagóxicas. Análise Dunha Experiencia, Con Referencias a Galicia”. Innovación Educativa, no. 23, Nov. 2013, https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/1234.