[1]
R. Vázquez Ramil, and Ángel S. Porto Ucha, “Introdución. No centenario de creación do Instituto-Escuela. Os Centros Públicos Integrados de educación primaria e secundaria obrigatoria: Pervivencia do pensamento de Francisco Giner de los Ríos e dos principios da ILE”, Ie, no. 28, pp. 1-17, Nov. 2018.