[1]
A. López Pardo, and F. X. Candia Durán, “A loita pola educación no rural galego: unha teima que non acouga. Apuntamentos para unha historia do período 1975-2014”, Ie, no. 24, Dec. 2014.