Vázquez-Ramil, , R. and Porto Ucha, , Ángel S. (2023) “Orixes do museísmo pedagóxico en Galicia: a obra de Casto Blanco Cabeza”, Innovación educativa. doi: 10.15304/ie.33.9196.