Sande Veiga, D. (2020) “A Formación Profesional en Galicia fronte ás Estratexias de Especialización Intelixente: análise da oferta de admisión e do papel dos CIFP no final do período de programación europeo 2014-2020”, Innovación educativa, (30), pp. 147-167. doi: 10.15304/ie.30.6769.