Vázquez Ramil, , R. and Porto Ucha, , Ángel S. (2018) “Introdución. No centenario de creación do Instituto-Escuela. Os Centros Públicos Integrados de educación primaria e secundaria obrigatoria: Pervivencia do pensamento de Francisco Giner de los Ríos e dos principios da ILE”, Innovación educativa, pp. 1-17. doi: 10.15304/ie.28.5521.