Porto Ucha, , A. S. (2012) “Innovacións na formación inicial e continua dos mestres e mestras en Galicia no prmeiro terzo do século XX. A Atención á educación especial”, Innovación educativa. Available at: https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/38 (Accessed: 1March2024).