Costa Rico, , A. (2016) “Luis F. Iglesias (1915-2010), pedagogo latinoamericano, Galicia e Nova Escola Galega, con Jesualdo ao fondo”, Innovación educativa. doi: 10.15304/ie.26.3678.