Vázquez Ramil, , R. and Porto Ucha, , Ángel S. (2016) “Unha oportunidade de estudo para a muller: os idiomas, de verniz cultural a cuestión profesional (1910-1936)”, Innovación educativa. doi: 10.15304/ie.26.3579.