Costa Rico, , A. (2015) “O ICE da USC (Cursos 1991-92 a 1993-94). Arelas, propósitos, realidades e consecuencias”, Innovación educativa. doi: 10.15304/ie.25.3008.