García Antelo, , B. and Castro González, , M. del R. (2016) “Iniciativas de educación para a igualdade na administración local: unha análise dos plans de igualdade municipais”, Innovación educativa. doi: 10.15304/ie.26.3007.