López Pardo, , A. and Candia Durán, , F. X. (2014) “A loita pola educación no rural galego: unha teima que non acouga. Apuntamentos para unha historia do período 1975-2014”, Innovación educativa. doi: 10.15304/ie.24.2218.