Caride Gómez, , J. A. (2014) “A escola (rural) como pasado e futuro”, Innovación educativa. doi: 10.15304/ie.24.2145.