Porto Ucha, , A. S. and Vázquez Ramil, , R. (2013) “Innovacións republicanas na educación popular: as misións pedagóxicas. Análise dunha experiencia, con referencias a Galicia”, Innovación educativa. Available at: https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/1234 (Accessed: 25May2024).