Mallart Navarra, Joan. 2020. “Aprendizaxe Transversal a Partir Da área De Lingua E Literatura”. Innovación Educativa, no. 30 (October), 21-39. https://doi.org/10.15304/ie.30.7111.