Sande Veiga, Diego. 2020. “A Formación Profesional En Galicia Fronte ás Estratexias De Especialización Intelixente: Análise Da Oferta De admisión E Do Papel Dos CIFP No Final Do período De programación Europeo 2014-2020”. Innovación Educativa, no. 30 (November), 147-67. https://doi.org/10.15304/ie.30.6769.