Vázquez Ramil, , Raquel, and Ángel Serafín Porto Ucha,. 2018. “Introdución. No Centenario De creación Do Instituto-Escuela. Os Centros Públicos Integrados De educación Primaria E Secundaria Obrigatoria: Pervivencia Do Pensamento De Francisco Giner De Los Ríos E Dos Principios Da ILE”. Innovación Educativa, no. 28 (November), 1-17. https://doi.org/10.15304/ie.28.5521.