Vázquez Ramil, , Raquel, and Ángel Serafín Porto Ucha,. 2018. “No Centenario De creación Do Instituto-Escola: Realizacións Educativas Dos Institucionistas”. Innovación Educativa, no. 28 (November), 19-42. https://doi.org/10.15304/ie.28.5481.