García Antelo, , Beatriz, and Mª del Rosario Castro González,. 2016. “Iniciativas De educación Para a Igualdade Na administración Local: Unha análise Dos Plans De Igualdade Municipais”. Innovación Educativa, no. 26 (December). https://doi.org/10.15304/ie.26.3007.