López Pardo, , Alicia, and Francisco Xosé Candia Durán,. 2014. “A Loita Pola educación No Rural Galego: Unha Teima Que Non Acouga. Apuntamentos Para Unha Historia Do período 1975-2014”. Innovación Educativa, no. 24 (December). https://doi.org/10.15304/ie.24.2218.