Costa Rico, , Antón. 2014. “Escolas En Contornas Rurais En Galicia: Horizonte difícil / Horizonte Posible”. Innovación Educativa, no. 24 (December). https://doi.org/10.15304/ie.24.2154.