PORTO UCHA, , A. S. Innovacións na formación inicial e continua dos mestres e mestras en Galicia no prmeiro terzo do século XX. A Atención á educación especial. Innovación educativa, n. 21, 30 Apr. 2012.