Vázquez-Ramil, , R., & Porto Ucha, , Ángel S. (2023). Orixes do museísmo pedagóxico en Galicia: a obra de Casto Blanco Cabeza. Innovación Educativa, (33). https://doi.org/10.15304/ie.33.9196