Vázquez Ramil, , R., & Porto Ucha, , Ángel S. (2018). No centenario de creación do Instituto-Escola: Realizacións educativas dos institucionistas. Innovación Educativa, (28), 19-42. https://doi.org/10.15304/ie.28.5481