Porto Ucha, , A. S. (2012). Innovacións na formación inicial e continua dos mestres e mestras en Galicia no prmeiro terzo do século XX. A Atención á educación especial. Innovación Educativa, (21). Retrieved from https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/38