Costa Rico, , A. (2014). Escolas en contornas rurais en Galicia: horizonte difícil / horizonte posible. Innovación Educativa, (24). https://doi.org/10.15304/ie.24.2154