Porto Ucha, , A. S., & Vázquez Ramil, , R. (2013). Innovacións republicanas na educación popular: as misións pedagóxicas. Análise dunha experiencia, con referencias a Galicia. Innovación Educativa, (23). Retrieved from https://revistas.usc.gal/index.php/ie/article/view/1234