(1)
Vázquez Ramil, , R.; Porto Ucha, , Ángel S. Introdución. No Centenario De creación Do Instituto-Escuela. Os Centros Públicos Integrados De educación Primaria E Secundaria Obrigatoria: Pervivencia Do Pensamento De Francisco Giner De Los Ríos E Dos Principios Da ILE. Ie 2018, 1-17.