(1)
López Pardo, , A.; Candia Durán, , F. X. A Loita Pola educación No Rural Galego: Unha Teima Que Non Acouga. Apuntamentos Para Unha Historia Do período 1975-2014. Ie 2014.