(1)
Costa Rico, , A. Escolas En Contornas Rurais En Galicia: Horizonte difĂ­cil / Horizonte Posible. Ie 2014.