(1)
Porto Ucha, , A. S.; Vázquez Ramil, , R. Innovacións Republicanas Na educación Popular: As misións pedagóxicas. Análise Dunha Experiencia, Con Referencias a Galicia. Ie 2013.