[1]
Vázquez-Ramil, , R. and Porto Ucha, , Ángel S. 2023. Orixes do museísmo pedagóxico en Galicia: a obra de Casto Blanco Cabeza. Innovación educativa. 33 (Oct. 2023). DOI:https://doi.org/10.15304/ie.33.9196.