[1]
Sande Veiga, D. 2020. A Formación Profesional en Galicia fronte ás Estratexias de Especialización Intelixente: análise da oferta de admisión e do papel dos CIFP no final do período de programación europeo 2014-2020. Innovación educativa. 30 (Nov. 2020), 147-167. DOI:https://doi.org/10.15304/ie.30.6769.