[1]
Vázquez Ramil, , R. and Porto Ucha, , Ángel S. 2018. Introdución. No centenario de creación do Instituto-Escuela. Os Centros Públicos Integrados de educación primaria e secundaria obrigatoria: Pervivencia do pensamento de Francisco Giner de los Ríos e dos principios da ILE. Innovación educativa. 28 (Nov. 2018), 1-17. DOI:https://doi.org/10.15304/ie.28.5521.