[1]
Vázquez Ramil, , R. and Porto Ucha, , Ángel S. 2018. No centenario de creación do Instituto-Escola: Realizacións educativas dos institucionistas. Innovación educativa. 28 (Nov. 2018), 19-42. DOI:https://doi.org/10.15304/ie.28.5481.