[1]
Vázquez Ramil, , R. 2014. A pegada das galegas na Residencia de Señoritas de Madrid: facendo camiño ao andar. Innovación educativa. 24 (Dec. 2014).