[1]
Costa Rico, , A. 2014. Escolas en contornas rurais en Galicia: horizonte difícil / horizonte posible. Innovación educativa. 24 (Dec. 2014). DOI:https://doi.org/10.15304/ie.24.2154.