[1]
Porto Ucha, , A.S. and Vázquez Ramil, , R. 2013. Innovacións republicanas na educación popular: as misións pedagóxicas. Análise dunha experiencia, con referencias a Galicia. Innovación educativa. 23 (Nov. 2013).