Brañas Abad, , Rosa. 2020. As Fachas de Vilelos. Antropoloxía dunha festa do lume. Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade 38. pp. 127-152. doi:10.15304/gall.38.6296. https://revistas.usc.gal/index.php/gallaecia/article/view/6296 (28 mayo, 2024).