Pereira Martínez, , Xurxo & Ramón Fábregas Valcarce,. 2020. Novos datos sobre a arte rupestre no Miño litoral. O concello de As Neves (Pontevedra). Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade 38. pp. 9-32. doi:10.15304/gall.38.5948. https://revistas.usc.gal/index.php/gallaecia/article/view/5948 (18 junio, 2024).