Prieto Martínez, , María Pilar, Óscar Lantes Suárez, & Francisco Alonso Toucido,. 2018. La cerámica vidriada de A Pousada (Santiago de Compostela): Un estudio estilístico y arqueométrico. Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade 36. doi:10.15304/gall.36.5137. https://revistas.usc.gal/index.php/gallaecia/article/view/5137 (24 septiembre, 2023).