Fernández-Pereiro, , Mario, Carlos Tejerizo-García, Carlos Lixó Gómez, Celtia Rodríguez González, & Álvaro Carvajal Castro,. 2018. Asentamentos fortificados no interior da Gallaecia en época tardoimperial e sueva (séc. IV-VI): Un achegamento a partir de varios casos de estudo. Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade 36. doi:10.15304/gall.36.5104. https://revistas.usc.gal/index.php/gallaecia/article/view/5104 (31 mayo, 2023).