Bustelo Abuín, , Julián, Carlos Rodríguez Rellán, Ramón Fábregas Valcarce, & Victor Barbeito Pose,. 2018. Alén da Serra. O fenómeno tumular na Península do Barbanza a través dos SIX e a estatística espacial. Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade 36. doi:10.15304/gall.36.5095. https://revistas.usc.gal/index.php/gallaecia/article/view/5095 (25 junio, 2024).