PEREIRA MARTÍNEZ, , X. y FÁBREGAS VALCARCE, , R., 2020. Novos datos sobre a arte rupestre no Miño litoral. O concello de As Neves (Pontevedra). Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade [en línea], vol. 38, pp. pp. 9-32. [Consulta: 18 junio 2024]. DOI 10.15304/gall.38.5948. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/gallaecia/article/view/5948.